quantum resonance magnetic analyzer download,quantum resonance magnetic analyzer download free,quantum resonance magnetic analyser download,quantum resonance magnetic analyzer software download,quantum resonance magnetic analyzer software download for windows 7,quantum resonance magnetic analyzer driver download,quantum resonance magnetic analyzer (3) download,quantum resonance magnetic analyzer software download free,quantum resonance magnetic analyzer software download for windows 8,quantum resonance magnetic analyzer update download,quantum resonance magnetic analyzer software free download,quantum resonance magnetic analyzer download android,quantum resonance magnetic analyzer download aix,download software quantum resonance magnetic analyzer bahasa indonesia,quantum magnetic resonance body analyzer download,quantum magnetic resonance body analyzer software download,quantum magnetic resonance body analyzer software download free,quantum magnetic resonance body analyzer software download spanish,quantum magnetic resonance body analyzer software free download,download quantum magnetic resonance body analyzer,quantum resonance magnetic analyzer download chip,quantum resonance magnetic analyzer download crack,quantum resonance magnetic analyzer driver download,quantum resonance magnetic analyzer driver download free,quantum resonance magnetic analyzer driver free download,

MAIKONG Dutch 4.6.0 Quantum Resonance Magnetic Analyzer video teaching

You are here: Home » software Update log » MAIKONG Dutch 4.6.0 Quantum Resonance Magnetic Analyzer video teaching

Quantum Resonance Magnetic Analyzer

Quantum Resonance Magnetic Analyzer

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit ontelbaar veel cellen die in aanhoudende ontwikkeling, verandering, omschakeling en regeneratie zijn. Door zelfdeling vernieuwen onze cellen zich continue. In het lichaam van een volwassene vernieuwen zich 25 miljoen cellen in per seconde, de bloedcellen vernieuwen zich met een snelheid van ongeveer 100 miljoen per minuut.

Cellen bestaan, zoals alles op deze wereld, uit een kern met atomen, waarvan de geladen deeltjes, de elektronen, continu in snelle beweging zijn. Door het proces van celdeling en groei zendt iedere cel daarbij voortdurend elektromagnetische golven uit. De elektromagnetische golven die door de mens worden uitgezonden, vertegenwoordigen de specifieke toestand van het lichaam en deze elektromagnetische golfsignalen zijn verschillend onder verschillende omstandigheden, zoals bij gezondheid of ziekte.

Bioresonantie geneeskunde heeft als uitgangspunt dat de meest fundamentele oorzaak van een ziekte het uittreden van elektronen buiten de atoomkern is die uiteindelijk tot verandering van de cellen en de organen leidt. Hierdoor veranderen ook de uitgezonden elektromagnetische golven van de atomen.

Bioresonantie frequenties worden door natuurgeneeskundigen in relatie gebracht met diverse organen en lichaamssystemen. Dit is empirisch bepaald. Uit de response van het lichaam kan men uit deze relaties een conclusie trekken van de conditie van de lichaamssystemen. In een database worden deze resonanties gekoppeld.

In geval van ziekte verandert de uitgezonden elektromagnetische energie. Deze veranderingen zijn buitengewoon klein en meestal in het bereik van nano-gauss tot microgauss. Als indicatie: de meetapparatuur om de straling van mobiele telefoons te meten, begint pas bij 1 mili-gauss, dat is 1.000.000 keer meer dan een nano-gauss! De Body Scanalyser is erg gevoelig en het is af te raden om andere, stralende elektronische apparatuur in de buurt te hebben tijdens de meting.

Het is vergelijkbaar met het principe van het luisteren naar uitzendingen van de radio. Er zijn veel radiogolven in de lucht. Als je een specifiek station wil beluisteren, stem je de radio af op zijn zendfrequentie. Op dit moment, treedt resonantie op in jouw radio zodat je alleen deze uitzending hoort Bioresonantie resonantie gebruikt dit principe te om testen.

Als het contact tussen cliënt en meetprobe niet juist is of de meetprobe in het geheel niet vastgehouden wordt, zal de versterking in de Body Scanalyser opgevoerd worden, De meting is dan onbruikbaar door te veel ruis en omgevingsstoring.

De computer verwerkt de signalen en het resultaat wordt als waarde van laag naar hoog getoond. De hoogte van de bioresonantie waarde geeft de ook de aard en omvang aan.

Dat vergt ook oplettendheid van de behandelaar. De Body Scanalyser reageert op de response uit het lichaam. Is deze response voldoende, bijvoorbeeld door het gebruik van geneesmiddelen, dan zal de uitkomst niet als negatief of acuut worden gemeld.

Analyse

De normwaarde verschilt voor leeftijd en geslacht waardoor de juiste leeftijd belangrijk is. Daarnaast wordt bij de test ook een component radionika ingezet om de meer subtiele indicaties te kunnen weergeven. Als na het testen de persoon of de leeftijd aangepast wordt, is deze test waardeloos geworden.

Het is zaak om met de gegevens zorgvuldig om te gaan en deze test alleen toe te passen als indicatie. Iedere klacht dient op meerdere manieren te worden onderzocht alvorens een behandeling in te zetten.

Category: software Update log | Tag:
Other Items in this category